"Życie nie jest niczym innym, jak tylko wiecznym zmaganiem się z sobą samym i nie zakwita inaczej, jak tylko za cenę cierpienia.
Dotrzymuj zawsze towarzystwa Panu Jezusowi w Ogrodzie Oliwnym, a On będzie umiał wzmocnić cię w godzinach udręk, które nadejdą."
Święty Ojciec Pio z Pietrelciny
Copyright @ 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone www.nzoz.o-pio.pl
KONTAKT
Informacje - nasze placówki, NFZ, RPP
NIEBUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STACJA PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO OJCA PIO